სერვისები

LUCKYELEVATORS გთავაზობთ შემდეგი სახის სერვისებს:

  • ლიფტების აწყობა და მომსახურება
  • ექსკალატორის აწყობა და მომსახურება
  • კონსულტაციები

ლიფტები  მონტაჟდება როგორც საცხოვრებელ და ადმინისტრაციულ შენობებში, ასევე სავაჭრო ცენტრებში და სხვა სახის შენობა  ნაგებობებში, მგზავრთა და მცირე ზომის ტვირთის გადასაადგილებლად.კომპანია ამონტაჟებს სხვადასხვა ტიპის ლიფტებს:

  • სამზარეულოს
  • სამგზავრო
  • სატვირთო
  • ინვალიდების